Juling 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

這個蛋糕擠上蕾絲般的花樣,看起來更顯華麗.

Juling 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()


Juling 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

stars                    #16 or 18

Juling 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  During this class I learned:

Juling 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

這是我第一堂課的作品 

Juling 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()